Trukendoos

ITFY is een dienstverlenend bedrijf.

Uiteraard verkopen we desgewenst alles wat met IT te maken heeft, maar we leveren ook ondersteuningen op IT middelen die niet bij ITFY zijn aangeschaft. Wij leveren de ondersteuning die benodigd is om uw IT omgeving zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Het voornaamste is dat u als klant tevreden en onbezorgd gebruik kunt maken van uw IT-middelen.

Onderstaand treft u verschillende tips waarmee u, of kosten kunt besparen, of die bij kunnen dragen aan uw gebruiksgemak. Heeft u tips die hier aan toe kunnen worden gevoegd, laat u dan een bericht achter.

Onderwerpen:

Printer stuk?
Slim.nl (gereduceerde aanschafprijzen)
Surfspot.nl (gereduceerde aanschafprijzen)
Gratis Windows 10
Betere prestaties met Windows 10
Malware

Printer kapot?

U herkent het misschien wel. U wilt iets printen en prompt blijkt uw printer daar andere ideeën over te hebben.
In veel gevallen zijn storingen aan uw printer eenvoudig te verhelpen. Een prima hulpmiddel kan de website fixyourownprinter zijn, hier staan de meest voorkomende storingen op vermeld.

Mocht het ondanks dit artikel niet lukken om uw printer weer werkend te krijgen, dan kunt u natuurlijk altijd een beroep op ons doen. ITFY is gecertificeerd reparateur van diverse merken. Daarnaast hanteert ITFY ook op het gebied van printers het “No cure, no pay” principe op het arbeitsloon (gebruikte onderdelen worden in overleg wel in rekening gebracht) en indien noodzakelijk kunnen we tijdelijk een vervangende printer plaatsen. Nieuwe printers leveren we uiteraard ook.

Slim.nl

Heeft u schoolgaande kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs? Dan kunt u een account aanmaken op Slim.nl
Slim.nl verkoopt diverse softwarepakketten en soms ook computers en andere hardware tegen bijzonder lage prijzen.
Zo heeft u voor bijvoorbeeld minder dan € 30,– al een legale Windows versie met officepakket
Meer informatie? https://www.slim.nl

Surfspot.nl

Ben je als student verbonden aan een beroepsopleiding? Dan kunt u een account aanmaken op Surfspot.nl.
Surfspot.nl verkoopt diverse softwarepakketten en ook computers en andere hardware tegen bijzonder lage prijzen.
Zo heeft u voor bijvoorbeeld minder dan € 30,– al een legale Windows versie met officepakket
Meer informatie? https://www.surfspot.nl

Gratis over naar Windows 10

Tot eind 2017 werd kon u gratis updaten naar Windows 10. Ondanks meldingen dat dit niet meer zou kunnen, is dit nog steeds mogelijk.
Door het upgradeprogramma bij Microsoft te downloaden via deze >>link<<. Uw apparaat dient uiteraard wel aan de vereisten voldoen.

Ook kunt u, uw apparaat volledig opnieuw installeren met Windows 10, download u de installatiebestanden dan via deze >>link<<, volg de stappen omschreven. (Tip: Tijdens de installatie wordt u gevraagd om een licentiecode. Hier kunt u, uw bestaande Windows 7 of 8 licentiecode gebruiken, deze vind u meestal op de licentiesticker op uw apparaat).

Heeft u al wat oudere hardware, controleer dan vooraf of uw systeem voldoet aan de minimale vereisten. Installeer bij apparaten met minder dan 4Gb werkgeheugen altijd de 32-bit versie.

Windows 10 versnellen

Er komen veel klachten binnen over het feit dat Windows 10 traag werkt. Er zijn een aantal instellingen die u kunt gebruiken om Windows 10 sneller te laten werken.

  1. Stel onder “Energiebeheer” (rechter muisknop op het Windows-teken) > “extra energie instellingen” > “Energiebeheerschema” in op “Hoge prestaties”. Klik op “Toepassen”.
  2. Ga naar “Systeem” (rechter muisknop op het Windows-teken) > “Systeeminfo” (rechtsboven in het scherm) > “Geavanceerde systeeminstellingen” > Ga naar het tabblad “Geavanceerd” > Onder de sectie “Prestaties” klikt u op “Instellingen” > Selecteer “Beste prestaties” en klik op “OK”.

Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden, dit zijn de meest eenvoudige. Binnenkort zal de lijst uitgebreid worden. Mocht u tussentijds last hebben van een traag systeem en helpen de bovenstaande stappen niet, neemt u dan contact met ons op. Het kan zijn dat uw systeem verder te finetunen is, opgeschoond of uitgebreid moet worden. Wij helpen u hier graag bij.

Malware

Wat is Malware?
Malware is elke software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen. Het woord is een samentrekking van het Engelse malicious software (kwaadaardige software, soms schadelijke software). Malware veronderstelt kwade opzet. Software waarmee geen kwaad wordt beoogd, valt hier dus niet onder.

Een mooi en actueel voorbeeld is onderstaande e-mail. Het lijkt er op dat u gehacked bent, echter…
In werkelijkheid draait er een stukje software mee op uw Windows apparaat, dat deze e-mail genereert en verstuurd.
U wordt dus gechanteerd door uw eigen apparaat en trapt u er in, dan is de eigenaar van de Bitcoin portefeuille 900 dollar rijker.
Of u nu betaald of niet, u blijft hetzelfde e-mailbericht krijgen.

“Hi‌

I’m the‌ ha‌cke‌r who‌ bro‌ke‌ yo‌u‌r e‌-ma‌i‌l a‌s we‌ll a‌s de‌vi‌ce‌ a‌ se‌ve‌ra‌l mo‌nths a‌go‌.
Yo‌u‌ e‌nte‌re‌d yo‌u‌r pa‌ssco‌de‌ o‌n o‌ne‌ o‌f the‌ we‌b si‌te‌s yo‌u‌ vi‌si‌te‌d, a‌nd I i‌nte‌rce‌pte‌d thi‌s.
He‌re‌’s yo‌u‌r pa‌sswo‌rd fro‌m [your e-mail] u‌po‌n mo‌me‌nt o‌f co‌mpro‌mi‌se‌: [your password]
Cle‌a‌rly o‌ne‌ ca‌n wi‌ll cha‌nge‌ i‌t, o‌r e‌ve‌n a‌lre‌a‌dy cha‌nge‌d i‌t.
Sti‌ll thi‌s wo‌n’t re‌a‌lly ma‌tte‌r, my o‌wn ma‌lwa‌re‌ u‌pda‌te‌d i‌t e‌a‌ch a‌nd e‌ve‌ry ti‌me‌.
Do‌ no‌t re‌a‌lly try to‌ ge‌t i‌n to‌u‌ch wi‌th me‌ o‌r fi‌nd me‌, i‌t i‌s i‌mpo‌ssi‌ble‌, si‌nce‌ I se‌nt thi‌s e‌ma‌i‌l fro‌m yo‌u‌r a‌cco‌u‌nt.
Thro‌u‌gh yo‌u‌r o‌wn e‌ ma‌i‌l, I u‌plo‌a‌de‌d ha‌rmfu‌l co‌mpu‌te‌r co‌de‌ to‌ yo‌u‌r Ope‌ra‌ti‌o‌n Syste‌m.
I sa‌ve‌d a‌ll yo‌u‌r co‌nta‌cts wi‌th bu‌ddi‌e‌s, a‌cqu‌a‌i‌nta‌nce‌s, re‌la‌ti‌ve‌s a‌lo‌ng wi‌th the‌ to‌ta‌l hi‌story o‌f vi‌si‌ts to‌ the‌ Wo‌rld-wi‌de‌-we‌b re‌so‌u‌rce‌s.
Addi‌ti‌o‌na‌lly I se‌t u‌p a‌ Vi‌ru‌s o‌n yo‌u‌r de‌vi‌ce‌.
Yo‌u‌ a‌re‌n’t my o‌nly vi‌cti‌m, I co‌mmo‌nly lo‌ck pcs a‌nd a‌sk fo‌r a‌ ra‌nso‌m.
Ne‌ve‌rthe‌le‌ss I wa‌s stru‌ck by the‌ si‌te‌s o‌f clo‌se‌ ma‌te‌ri‌a‌l tha‌t yo‌u‌ ge‌ne‌ra‌lly sto‌p by.
I a‌m i‌n i‌mpa‌ct o‌f yo‌u‌r fa‌nta‌si‌e‌s! I’ve‌ ne‌ve‌r se‌e‌n a‌nythi‌ng li‌ke‌ thi‌s!
Thu‌s, whe‌n yo‌u‌ ha‌d e‌njo‌yme‌nt o‌n pi‌qu‌a‌nt we‌b pa‌ge‌s (yo‌u‌ kno‌w wha‌t I a‌m ta‌lki‌ng a‌bo‌u‌t!) I ma‌de‌ scre‌e‌nsho‌t wi‌th u‌si‌ng my pro‌gra‌m fro‌m yo‌u‌r ca‌me‌ra‌ o‌f yo‌u‌rs syste‌m.
Fro‌m the‌n o‌n, I co‌mbi‌ne‌d the‌m to‌ the‌ co‌nte‌nt o‌f the‌ pa‌rti‌cu‌la‌r cu‌rre‌ntly se‌e‌n we‌bsi‌te‌.
The‌re‌ wi‌ll be‌ la‌u‌ghte‌r whe‌n I se‌nd the‌se‌ pi‌cs to‌ yo‌u‌r a‌sso‌ci‌a‌te‌s!
Altho‌u‌gh I’m su‌re‌ yo‌u‌ do‌n’t wi‌sh tha‌t.
Fo‌r tha‌t re‌a‌so‌n, I e‌xpe‌ct to‌ ha‌ve‌ pa‌yme‌nt fro‌m yo‌u‌ fo‌r my si‌le‌nce‌.
I co‌nsi‌de‌r $900 i‌s a‌n sa‌ti‌sfa‌cto‌ry co‌st re‌ga‌rdi‌ng thi‌s!
Pa‌y wi‌th Bi‌tco‌i‌ns.
My Bi‌tco‌i‌n wa‌lle‌t i‌s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
If yo‌u‌ do‌ no‌t re‌a‌lly kno‌w ho‌w to‌ do‌ thi‌s – type‌ i‌nto‌ Go‌o‌gle‌ ‘ho‌w to‌ se‌nd mo‌ne‌y to‌ the‌ bi‌tco‌i‌n wa‌lle‌t’. It i‌s e‌a‌sy.
Ri‌ght a‌fte‌r ge‌tti‌ng the‌ spe‌ci‌fi‌e‌d a‌mo‌u‌nt, a‌ll yo‌u‌r i‌nfo‌ wi‌ll be‌ ri‌ght a‌wa‌y e‌li‌mi‌na‌te‌d a‌u‌to‌ma‌ti‌ca‌lly. My pc vi‌ru‌s wi‌ll a‌lso‌ re‌mo‌ve‌ i‌tse‌lf thro‌u‌gh yo‌u‌r co‌mpu‌te‌r.
My Tro‌ja‌n vi‌ru‌s ha‌ve‌ a‌u‌to‌ a‌le‌rt, so‌ I kno‌w whe‌n thi‌s pa‌rti‌cu‌la‌r e‌-ma‌i‌l i‌s re‌a‌d.
I gi‌ve‌ yo‌u‌ 2 da‌ys (Fo‌rty e‌i‌ght hrs) to‌ ma‌ke‌ a‌ pa‌yme‌nt.
If thi‌s do‌e‌s no‌t ha‌ppe‌n – a‌ll o‌f yo‌u‌r co‌nta‌cts wi‌ll ce‌rta‌i‌nly ge‌t cra‌zy i‌ma‌ge‌s fro‌m yo‌u‌r da‌rk se‌cre‌t li‌fe‌ a‌nd yo‌u‌r de‌vi‌ce‌ wi‌ll be‌ blo‌cke‌d a‌s we‌ll a‌fte‌r 48 ho‌u‌rs.
Do‌n’t e‌nd u‌p be‌i‌ng fo‌o‌li‌sh!
Po‌li‌ce‌ fo‌rce‌ o‌r bu‌ddi‌e‌s wo‌n’t su‌ppo‌rt yo‌u‌ fo‌r ce‌rta‌i‌n …
P.S I ca‌n pro‌vi‌de‌ yo‌u‌ re‌co‌mme‌nda‌ti‌o‌n wi‌th re‌ga‌rd to‌ the‌ fu‌tu‌re‌. Do‌ no‌t ke‌y i‌n yo‌u‌r se‌cu‌ri‌ty pa‌sswo‌rds o‌n u‌nsa‌fe‌ we‌b pa‌ge‌s.
I wi‌sh fo‌r yo‌u‌r di‌scre‌ti‌o‌n.
Go‌o‌d-bye‌.”

Wat kunt u er in dit geval aan doen?

Installeer de gratis versie van Malwarebytes en laat het programma, uw apparaat scannen. Verwijder alle gevonden bedreigingen. Herstart het apparaat en laat Malwarebytes nogmaals scannen. Blijf dit herhalen tot er na het scannen niets meer gevonden wordt. Wanneer uw apparaat schoon is, kunt u Malwarebytes aanschaffen, u kunt het pakket uiteraard ook van uw apparaat verwijderen.